Договір-оферта

  ПУБЛІЧНА ОФЕРТА –

  ОСВІТНІЙ КУРС «АЗБУКА СТИЛЮ»

  Дана оферта (далі – оферта) адресована фізичним та юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Барамикової Вікторії Олегівни, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру про реєстрацію (запис про державну реєстрацію ФОП No 23340000000008366 від 18.07.2018) (далі – виконавець) укласти договір про надання інформаційних послуг в рамках курсу "Азбука стилю" відповідно до п. 1, пункт 1 Стаття 641, пункт 2 Цивільного кодексу України.

   Договір про надання інформаційних послуг в рамках курсу «Азбука стилю» вважається укладеним і набуває чинності з моменту вчинення особою дій, передбачених офертою, і має на увазі беззастережне прийняття всіх умов оферти без будь-яких винятків або обмежень, на умовах приєднання.

   

  1. Загальні положення

  1.1.Виконавець зобов'язується надавати інформаційні послуги юридичним та фізичним особам (далі – Замовник) за допомогою програмного забезпечення веб-сайту http://www.barvaschool.getcourse.ru (далі – Сайт) на умовах, перерахованих нижче, шляхом надання навчальної інформації з використанням особистого кабінету на сайті, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги.

  1,2.Дана оферта вважається акцептованою з моменту заповнення клієнтом рахунку на сайті, підтверджує її, перейшовши за посиланням, надісланим на адресу електронної пошти, вказану замовником, і оплативши послуги виконавцю шляхом перерахування коштів на його поточний рахунок. Виконанням цих дій є акцепт (акцепт) даної оферти. З цього моменту договір визнається укладеним, а його письмова форма – дотримана, згідно з пунктами 1, 2 статті 641 Цивільного кодексу України.

  1,3.Інформаційні послуги – будь-які послуги виконавця, види і вартість яких визначаються на сайті, для забезпечення обмеженого доступу замовника до сайту відповідно до умов цієї пропозиції для участі в тематичних тренінгах, а також інформаційні послуги виконавця з надання за плату мультимедійних навчальних курсів (тренінгів з запису), і пов'язаних з ними інформаційних послуг виконавця у вигляді консультацій, шляхом використання вільного програмного забезпечення з  закритий код, що забезпечує зашифрований голосовий і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), за допомогою однорангових мережевих технологій (Skype-консультацій) або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються підрядником самостійно.

   

  1. Умови надання інформаційних послуг

  2.1.Виконавець надає обмежений доступ замовнику в закритій зоні сайту, шляхом передачі паролів доступу), за умови 100% передоплати даної послуги.

  2,2.Види і способи оплати кожного виду інформаційної послуги вказані на сайті https://vikabarva.com.

  2.3.При бажанні клієнт може скористатися розстрочкою платежу за інформаційні послуги, якщо така передбачена для оплати обраної послуги. Додаткова інформація про дану послугу вказана на сторінках сайту. При цьому акцепт оферти замовником відбувається з моменту оплати першого платежу.

  2.4.Участь у тренінгу підтверджується заповненням замовником відповідної заявки на участь та здійсненням оплати одним із способів, зазначених на сайті. Посилання на участь у навчанні надаються замовнику шляхом направлення їх на електронну адресу замовника, вказану ним при заповненні заявки на отримання інформаційних послуг шляхом участі в онлайн-навчанні.

  2.5.Якщо протягом 2-х робочих днів замовник з тих чи інших причин не отримав доступу до інформаційної служби, йому необхідно звернутися в службу підтримки підрядника.

  2.6.Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційну послугу шляхом організації та проведення навчання у строк, зазначений на об'єкті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої території ділянки протягом 2 робочих днів з дня надходження коштів на рахунок Виконавця.

  2.7.Отримання замовником доступу до інформаційних матеріалів, що містяться на сайті, є належним виконанням виконавцем своїх зобов'язань і має силу акта про надання послуг.

  2.8.У разі порушення замовником правил поведінки під час навчання, наприклад, розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми навчання, реклами, нецензурних заяв тощо, підрядник має право припинити надання інформаційних послуг замовнику, при цьому виконавець зобов'язується повернути замовнику частину сплаченого ним гонорару, пропорційно не завершеному навчальному курсу.

  2.9.Наслідки, передбачені п. 2.8 цієї оферти, також настають, якщо виконавець встановить факт передачі реквізитів замовника для участі в навчанні третім особам, поширення замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в навчанні третім особам за окрему плату або безкоштовно. Використання замовником інформації та матеріалів, отриманих в результаті надання інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і в особистому користуванні замовника. 2.10.Термін дії інформаційної служби вказаний на сайті і становить 21 день. Доступ до сервісу може бути призупинено/продовжено за попередньою домовленістю сторін. Після закінчення цих термінів можливість повернутися до тренувань не надається. Після закінчення тренінгу посилання на уроки знову не надаються.

  2.11.Надання клієнту інформаційної послуги можливо за умови створення ним відповідного облікового запису на сайті. Обліковий запис повинен містити ім'я клієнта та адресу електронної пошти.

  2.12.Клієнт несе відповідальність за конфіденційність пароля. Якщо замовник встановить факти несанкціонованого доступу до свого рахунку, він зобов'язується якомога швидше повідомити про цю обставину службу підтримки підрядника.

   

  1. Права та обов'язки підрядника

  3.1.Виконавець зобов'язується забезпечити замовнику цілодобовий доступ до сайту за допомогою облікового запису Замовника.

  3,2.Підрядник в процесі надання інформаційних послуг у вигляді онлайн-навчання бере на себе відповідальність за технічне забезпечення навчання.

  3,3.Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних замовника, отриманих під час замовлення, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання інформаційних послуг замовнику. Виконавець зобов'язується не передавати персональні дані замовника третім особам без згоди замовника. Акцепт замовником цієї оферти означає вираження його згоди на збір, обробку, зберігання та використання персональних даних замовника виключно з метою належного надання останнім інформаційних послуг у межах, в яких це необхідно відповідно до законодавства України.3.4.Виконавець гарантує надання замовнику повної та достовірної інформації про надану послугу за його запитом.

  3.5.Виконавець залишає за собою право в будь-який час змінити дату і місце проведення тренінгу, попередньо повідомивши про це замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

  3.6.Виконавець має право змінювати тривалість навчання та/або умови цієї оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення замовника, оприлюднюючи ці зміни на сайті не пізніше 5 календарних днів з дня їх запровадження (акцепту), якщо ці зміни не погіршать права замовників, які отримують інформаційні послуги до внесення відповідних змін.

  3.7.Виконавець має право продовжити терміни навчання, повідомивши про це замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

  3.8.Підрядник в ході надання інформаційної послуги має право вимагати від замовника виконання «домашнього завдання» – певних дій замовника, спланованих і проінструктованих підрядником, що дозволяють підряднику перевірити і переконатися в тому, що замовник засвоює інформацію, отриману в ході онлайн-навчання, набуває досвіду вирішення конкретних завдань в рамках теми уроку, оцінює рівень здібностей замовника, а також для інших цілей виконавця. «Домашнє завдання» надсилається Замовнику за допомогою електронного зв'язку, через форму на сайті.

   

  1. Права та обов'язки замовника

  4.1.Замовник зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих персональних даних.

  4.2.Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати і не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, надані йому у зв'язку з наданням інформаційної послуги, за винятком їх особистого користування.

  4.3.Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання і канали зв'язку, які забезпечують йому доступ до сайту, заходити на сайт під своїм обліковим записом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) інформаційної послуги з причин, що не залежать від виконавця, в тому числі за невиконання п. 4.1 цієї оферти.

   

  1. Вирішення спорів та відповідальність Сторін

  5.1.Виконавець і Замовник зобов'язуються застосовувати досудову (претензійну) процедуру врегулювання спору в разі виникнення спорів і розбіжностей, пов'язаних з наданням інформаційних послуг.

  5.2.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

   

  1. Форс-мажорні обставини

  6.1.У разі настання форс-мажорних обставин надання інформаційних послуг призупиняється на строк дії цих обставин.

  6.2.Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тривають більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни ведуть переговори з метою визначення альтернативних способів виконання зобов'язань, прийнятних для обох сторін, та досягнення відповідних домовленостей.